| English | Arabic | Home | Login |

Conference

2020

لادانيَن سينتاكسي د ديوانا (بةكر بةطيَ ئةرزي)دا

2020-08
كورد و هةريَما جزيرا فوراتىَ ميَذوو، شارستانى، زمان و ئةدةب
مةرةم ذ ئةظىَ ظةكوَلينىَ دياركرنا رِيَذا لادانيَن سينتاكسينة د ديوانا (بةكر بةطىَ ئةرزى)دا.بوَ ئةنجامدانا كارىَ ثراكتيكييَ ظةكوَلينىَ، ديوانا(بةكر بةطىَ ئةرزى) ذ نظيَسينا (تحسين دوسكى)هاتة هةلبذارتن و شرِوظةكرن . ثرانيا جاران هوزانظان لادانان دكةت ب مةرةما نظيَسينةكا جوانتر و واتايةكا ضرِتر و سةرنجراكيَشانا خواندةظانان. د ئةنجاميَن ئةظىَ ظةكوَلينيَدا دةركةظت، لادانيَن سينتاكسي ب رِيَذةيةكا بةرضاظ د ديوانا(بةكر بةطىَ ئةرزى)دا هاتنة ديتن. ئةو هةمى لادانة ب مةبةست هاتينة كرن و مةبةست ذيَ بةرهةمهيَنانا بةرهةمةكىَ نموونةيية و ب خةلةتيةكا رِيَزمانى ناهيَنة هذمارتن. ذ ئةوان نموونان ثيَشخستنا كارى، لادانا بكةرى و بةركارى و ذيَبرنا ئامرازيَن ثةيوةندى و نيشانيَن كوَمكرنىَ. ثةيظيَن سةرةكى: لادان، لادانيَن سينتاكسي،جهطؤرين،ثراكتيزةكرنا لادانيَ،شرؤظةكرنا لادانيَن سينتاكسي د ديوانا (بةكربةطيَ ئةرزي)دا.

Back