| English | Arabic | Home | Login |

Conference

2015

Kanser hücrelerinde non-coding LINC00663 RNA’nın yeni splice varyantlarının belirlenmesi ve bu splice varyantlarınpotansiyel ikincil yapılarının gösterilmesi

2015-10
XIV. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ
Long noncoding RNA (lncRNA)’lar son yıllarda tüm genom ve transkriptom sekanslama yöntemlerinin gelişmesi ile bilim dünyasında ilgi odağı haline gelmişlerdir. Son yıllarda yapılan çalışmalar ile lncRNA’ların birçok biyolojik fonksiyonu ortaya konmuş ve bu RNA moleküllerinin deregülasyonu kanser başta olmak üzere birçok kompleks hastalık ile ilişkilendirilmiştir. Long intergenic non-protein coding RNA 663 (LINC00663) 19. Kromozomda yerleşiktir ve bu zamana kadar papiller tiroid karsinom haricinde hiçbir patoloji ile ilişkilendirilmemiştir. Bu çalışmada LINC00663’ün farklı insan dokularda ve aynı zamanda farklı kanser hücre hatlarında ekspresyon profilinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2014

Çeşitli İnsan Dokuları ve Hücre Hatlarında non-coding LINC00663 RNA’nın Gen İfade Profili

2014-09
TIBBI GENETİK KONGRESİ
Long noncoding RNA (lncRNA)’lar son yıllarda tüm genom ve transkriptom sekanslama yöntemlerinin gelişmesi ile bilim dünyasında ilgi odağı haline gelmişlerdir. Son yıllarda yapılan çalışmalar ile lncRNA’ların birçok biyolojik fonksiyonu ortaya konmuş ve bu RNA moleküllerinin deregülasyonu kanser başta olmak üzere birçok kompleks hastalık ile ilişkilendirilmiştir. Long intergenic non-protein coding RNA 663 (LINC00663) 19. Kromozomda yerleşiktir ve bu zamana kadar papiller tiroid karsinom haricinde hiçbir patoloji ile ilişkilendirilmemiştir. Bu çalışmada LINC00663’ün farklı insan dokularda ve aynı zamanda farklı kanser hücre hatlarında ekspresyon profilinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Back