| English | Arabic | Home | Login |

Professional Experience

Administrative work

Academic Title

2016

Lecturer

2016-10-26
2013

Assistant Lecturer

2013-12-02

Thesis

2013

سينتاكسى كارى بنةرةت لةنيَوان داياليَكتى لورى وسةرودا

2013-11-18

Published Journal Articles

2022

رؤلىَ زمانى لةشي د هةلسةنكاندنا دهةلسةنكاندنا ديدارا دنافبةرا (نيجيرفان بارزانى) و (دؤمينيك راب) يدا

2022-10

شرؤفةكرنا زمانىَ لةشى د ديدارا فةرمييا دنافبةرا (نيجيرفان بارزانى) و (ئيمانويل ماكرؤن) يدا

2022-09
2019

داياليكتا لورى و هندةك دياردةيين دةنكى

2019-10

بكةرنةديارى ئاسايي د ريزةيا راكةهاندنيَدا دنافبةرا دياليكتا نافةراستا زمانى كوردى و زمانى توركييَ ستاندةرد

2019-04
2016

رؤلى ئيديؤمى د زمانىَ ئةدةبييَ مةلا خةليلى مشةختيدا

2016-11

بكارهينانا فؤلكلؤرى و كةلةبورى د هؤزانين مةلا خةليلى مشةختيدا

2016-03
2015

لة نيوان داياليكتى هةورامى و لوريدا كارى ناتةواوى (بيةى= بون، بين= بون )

2015-04

ريككةوتن لة نيوان داياليكتى لورى و خواريدا

2015-04

Conference

2019

مؤرفؤسينتاكسي نير و مى لة داياليكتى كؤرانى (كؤفةرى هةورامى)

2019-06

لادانين رستةسازى د هؤزانين (سالح يوسفى)

2019-04

تينسي كارى بنةرةت لة داياليكتى كؤرانى زمانى كورديدا

2019-04

ريككةوتن لة داياليكتى كؤرانى (كؤفةرى هةورامى)

2019-03